Privacy policy

Privacy policy Ipsum Energy 

This Policy will be translated into English as soon as possible.

Privacy Statement Ipsum Energy

Versie 3.1 d.d. 29 september 2018

Wat is gewijzigd: In artikel 6, 2alinea is toegevoegd: “en informatie die wij kunnen combineren met die persoonsgegevens” en in artikel 15 zijn 2 extra manieren om in het kader van Privacy contact op te nemen met Ipsum toegevoegd.

1. Inleiding – waarom deze privacyverklaring?

Ipsum Energy des-aggregeert totale energieverbruiksgegeven naar elektriciteitsverbruik per apparaat. Dat doen wij met behulp van de meetgegevens die jouw slimme meter verzamelt en geven jou inzicht via de Ipsum App. Wij noemen deze dienst Slim inzicht. Wij willen jou hiermee iedereen in staat stellen om daadwerkelijk energie te besparen. Dat is goed voor de planeet en je portemonnee.

Op het moment dat je gebruikt maakt van de diensten van Ipsum, ontvangen wij jouw totale energieverbruiksgegevens van zowel gas als elektriciteit. Wij zetten het elektriciteitsverbruik om in specifieke energieverbruiksgegevens per apparaat. Deze specifieke gegevens kun je vervolgens raadplegen in de Ipsum-App. Dit betekent dat je per elektronisch apparaat kunt zien hoeveel energie dit apparaat verbruikt. Ook geven wij jou adviezen op basis van jouw verbruik en vergelijken wij jouw verbruik met behulp van de profielinformatie die jij ons hebt verschaft in de Ipsum App anoniem met anderen en het ideale verbruik in jouw situatie.

Om jou deze dienst aan te bieden en zo goed mogelijk te laten functioneren, verwerken wij persoonsgegevens, waaronder die van jou. Ipsum vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt en goed beveiligd zijn. Ook willen wij dat jij de controle houdt over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Ipsum houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Over het gebruik van je persoonsgegevens willen wij transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Hieronder hebben we voor jou onder andere op een rijtje gezet welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en welke rechten je kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens door ons.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over een natuurlijk persoon – jij, maar ook over de leden van jouw gezin of medebewoners – zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres, je email adres maar ook – in combinatie daarmee – je energie verbruiksgegevens.

3. Wat houdt verwerken van persoonsgegevens in?

Verwerken is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Denk daarbij aan het verzamelen, opslaan, opvragen, gebruiken maar ook het met elkaar in verband brengen van gegevens en het verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie. Het is dus een heel ruim begrip.

4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Ipsum Energy is de handelsnaam van Ipsum Sales International B.V. Wij zijn gevestigd te Enschede en je kunt ons bij de Kamer van Koophandel vinden onder nummer 54096464. Ipsum Energy is onderdeel van Ipsum Holding B.V., geregistreerd bij de kamer van Koophandel onder nummer 55723950. Ook onderdeel van Ipsum Holding is IP4SUM B.V.

Dit is de verklaring omtrent verwerking van persoonsgegevens van Ipsum Energy, handelend onder de naam Ipsum Sales International B.V., gevestigd in Enschede en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54096464. Ipsum Sales International B.V. is onderdeel van Ipsum Holding, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55723950.

Als jij Slim inzicht bestelt, ga je een overeenkomst aan met Ipsum Energy (Ipsum Sales International B.V.) Ipsum Energy is als het gaat om de verwerking van jouw persoonsgegevens aan te merken als Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens. Voor het gemak spreken we in de rest van deze verklaring over Ipsum of “wij” als we Ipsum Energy bedoelen. Je kunt Ipsum per email bereikbaar via support@ipsumenergy.com.

5. Van wie verwerkt Ipsum persoonsgegevens?

Ipsum verwerkt persoonsgegevens van mensen die klant van ons zijn en toestemming hebben gegeven om hun persoonsgegevens te verwerken. Dat zijn dus persoonsgegevens van:

 • Klanten;
 • Voormalige klanten;
 • Mensen die interesse tonen in onze diensten en producten;
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een klantrelatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Daarmee bedoelen wij bijvoorbeeld mensen die klant of werknemers zijn van dat bedrijf of die organisatie. Als een dergelijk bedrijf of organisatie een klantrelatie heeft met Ipsum en contactgegevens van bijvoorbeeld medewerkers aan ons doorgeeft, zijn zij verplicht om deze mensen daarover te informeren.

6. Welke persoonsgegevens ontvangen wij van jou?

Ipsum beschikt over jouw persoonsgegevens als je deze zelf aan ons hebt verstrekt en doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of producten. Ook kan het zijn dat je toestemming hebt gegeven aan een bedrijf of organisatie om jouw gegevens aan ons te verstrekken.
Wij kunnen ook over deze gegevens beschikken door openbare bronnen te raadplegen en mogelijk ook door het verrijken van gegevens via derden.

Specifiek ontvangen wij persoonsgegevens en informatie die wij kunnen combineren met die persoonsgegevens van jou wanneer je Slim inzicht bestelt en daarmee een account aanmaakt, een dongle in je slimme meter plugt die jouw energieverbruiksgegevens naar Ipsum stuurt en de Ipsum-App installeert en activeert.

Ipsum onderscheidt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contractgegevens
 • Financiële gegevens
 • IP-adres
 • (Slimme) meet- en verbruiksgegevens
 • Apparaat-gegevens
 • Technische gegevens
 • Profielen
 • Tijdsregistratie
 • Klachten en verslagen van de helpdesk
 • Online: navigatie en internet, browsertype en apparaat type

7. Waarom zijn jouw energieverbruiksgegevens persoonsgegevens?

Jouw energieverbruiksgegevens worden persoonsgegevens in combinatie met de gegevens die wij van jou ontvangen bij het bestellen van Slim inzicht, installeren van de Ipsum App en het aanmaken van een account. Jouw energieverbruik en dat van jouw apparaten is op dat moment namelijk te koppelen aan jou als persoon. Dat gebeurt echter niet automatisch, omdat jouw verbruiksgegevens en NAW-gegevens separaat worden opgeslagen.

8. Met welke doel verwerkt Ipsum jouw persoonsgegevens?

Ipsum verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder kun je lezen welke dat zijn.

1. Uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Ipsum

 • Om een klantrelatie met je te kunnen aangaan en te realiseren.
  Zo moeten wij natuurlijk weten met wie wij een overeenkomst sluiten, aan wie wij eventueel een dongle moeten sturen en wie er verantwoordelijk is voor de betaling van de dienst. De gegevens die wij van je ontvangen en over je hebben vastgelegd kunnen wij ook gebruiken om analyses te maken om te beoordelen of je in aanmerking komt voor een bepaald product of dienst.
 • Om de overeenkomst die wij met elkaar sluiten uit te kunnen voeren.
  Wij willen jou natuurlijk zo goed mogelijk van dienst zijn en een goede service kunnen leveren. Wij kunnen jou geen Slim inzicht leveren zonder je gegevens hiervoor te gebruiken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld jouw naam en (email) adres voor onze administratie en om contact met jou te onderhouden. We gebruiken jouw persoonsgegevens ook voor het afhandelen van een probleem of klacht en leggen wij gegevens daarover vast, zodat wij op ieder moment kunnen nagaan of en hoe het is opgelost en welke afspraken wij met jou hebben gemaakt. Maar we hebben bepaalde gegevens waaronder je email adres ook nodig om onze dienstverlening technisch mogelijk te maken.
 • Om jou van gepersonaliseerd advies te voorzien.
  Ipsum vindt het belangrijk om jou daadwerkelijk in staat te stellen te gaan besparen. Om dat te realiseren is het belangrijk dat wij jou gepersonaliseerde adviezen kunnen geven. Door jouw energieverbruik te verzamelen, kunnen wij je continue inzicht geven in je energieverbruik. Op basis van jouw verbruiks- en andere persoonlijke gegevens kunnen wij analyses maken en tips geven om je te helpen besparen en jouw verbruik vergelijken met dat van anderen en het ideale verbruik voor jouw situatie. Om jou van de juiste tips en adviezen te voorzien en vergelijkingen te kunnen maken hebben wij jouw specifieke verbruiksgegevens nodig in combinatie met jouw profielgegevens.

2. Toestemming

Ipsum kan jou om toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het dagelijks, continue uitlezen van jouw slimme meter. Met het bestellen van Slim Inzicht, het koppelen van de dongle aan jouw slimme meter en jouw account, het gebruik van de Ipsum App, accepteer je deze privacy statement en geef je Ipsum daarmee uitdrukkelijk toestemming om de P1-poort van jouw slimme meter uit te lezen en. Zonder deze toestemming kunnen wij jou geen Slim inzicht leveren. Je kunt jouw toestemming ten alle tijden ook weer intrekken. Dat doe je door een email te sturen aan support@ipsumenergy.com. Intrekking van jouw toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Ipsum kan jou ook toestemming vragen om een gerichte aanbieding of advertentie te sturen, bijvoorbeeld als duidelijk is dat een van jouw apparaten aan vervanging toe is omdat hij ofwel te veel verbruikt of aan slijtage onderhevig is en een nieuw apparaat zichzelf snel terugverdient door een zuiniger verbruik. Een dergelijke advertentie of aanbieding kan door Ipsum zelf gestuurd worden, of door een derde partij. In dat laatste geval zullen wij jou vooraf eerst uitdrukkelijk toestemming vragen. De Ipsum App stelt jou daarnaast in staat om zelf te bepalen of je dat soort notificaties wel of niet wilt ontvangen. Jouw persoonsgegevens worden door ons niet zonder jouw expliciete toestemming met derden gedeeld.

3. Gerechtvaardigd belang

 • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten.
  Om je goed van dienst te zijn en te blijven werken wij continue aan de verbetering van Slim inzicht en andere diensten en producten. Soms hebben wij daar persoonsgegevens voor nodig. Denk daarbij aan een tevredenheidsonderzoek, het stellen en bewaken van kwaliteitsdoeleinden, uitvoeren van analyses voor het optimaliseren van Slim inzicht en de algehele verbetering en ontwikkeling van (nieuwe) diensten.
 • Voor onze bedrijfsvoering.
  Bijvoorbeeld voor managementinformatie om ons beleid en strategie te bepalen en zo nodig aan te passen en om te bepalen welke nieuw te ontwikkelen feature of dienst wij als eerste zullen oppakken.
 • Voor promotie- en marketing doeleinden.
  Je persoonsgegevens worden door Ipsum gebruikt voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over nieuwe relevante upgrades, diensten en producten van Ipsum zelf of die Ipsum in samenwerking met door haar zorgvuldig geselecteerde partners organiseert of aanbiedt. Of om beter op je wensen te kunnen inspelen. Dit informeren kan via e-mail, de Ipsum-App, telefonisch of per post plaatsvinden. Als je op deze informatie geen prijs stelt, kun je je afmelden via de afmeldmogelijkheid die in die berichten wordt geboden, of door je instellingen van de Ipsum-App aan te passen.Als je onze website bezoekt, dan kunnen wij je gebruik van de site koppelen aan de informatie die bij ons over je bekend is om onze dienstverlening aan jou te verbeteren. Ook kunnen we gegevens gebruiken voor het uitvoeren van analyses om voor jou meer gerichte informatie op de site te zetten. Zodoende kan Ipsum haar dienstverlening verbeteren en beter afstemmen. Ook kunnen wij deze informatie gebruiken om onze campagnes te optimaliseren. Dat doen wij door gebruik te maken van Cookies en eventuele vergelijkbare technieken. Dit leggen we je verder uit in ons cookiestatement.
 • Voor statistische en wetenschappelijke doeleinden
  Ipsum kan de gegevens die wij van je hebben ook gebruiken om analyses uit te voeren en onderzoek te doen. Deze gebruiken wij dan voor statistische en wetenschappelijke doeleinde

4. Wettelijke verplichting

Wanneer wij een wettelijke plicht hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken, zullen wij deze plicht naleven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verzoek om persoonsgegevens van klanten te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties zoals een toezichthouder, de Gemeente of politie. De verdere verwerking van die gegevens valt dan onder verantwoordelijkheid van de betreffende instantie. Wij werken hier alleen aan mee als wij hebben vastgesteld dat het verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet.

5. Voor archiefdoeleinden

Ipsum verzamelt alleen gegevens voor de genoemde doeleinden en niet meer dan noodzakelijk is. Daarbuiten kan het zijn dat wij gegevens nog bewaren voor archiefdoeleinden, dat wil zeggen dat die gegevens alleen nog voor historische, statische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt of in het geval van een juridische procedure.

6. Andere doeleinden

Als wij de bedoeling hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan de voorgaande doelen, informeren wij jou over dit voornemen en vragen we je hier uitdrukkelijk toestemming voor te geven.

9. Hoe lang bewaart Ipsum jouw persoonsgegevens?

Hoe lang Ipsum jouw gegevens mag bewaren hangt samen met het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Daarvoor hebben we het volgende bewaarbeleid:

Heb je contact met ons maar bent geen klant, dan bewaren we jouw gegevens 6 maanden, tenzij je je hebt opgegeven voor de Ipsum nieuwsbrief. Trek je de toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen in, dan zullen wij jouw gegevens verwijderen.

Ben je klant van Ipsum en /of gebruiker van Slim inzicht, dan bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract en/of de levering van Slim inzicht, zolang je klant bent en/of van Slim inzicht gebruik maakt en voor een periode van maximaal 2 jaar na einde van de relatie. In die twee jaar gebruiken wij jouw persoonsgegevens alleen om je incidenteel te banderen om weer klant te worden.

Wat betreft jouw energieverbruiksgegevens hanteren we het volgende bewaarbeleid:
De gegevens omtrent jouw totale energieverbruik zoals afgegeven door de P1 poort van jouw slimme meter zullen door ons gedurende een periode van 1 jaar worden bewaard. Na dat jaar zullen wij deze gegevens anonimiseren zodanig dat ze niet meer gecombineerd kunnen worden met jouw persoonsgegevens. De gegevens die resulteren in Slim Inzicht (verbruik per apparaat) bewaren wij langer, om de juiste analyses voor de service te kunnen blijven uitvoeren. De periode daarvoor is maximaal 4 jaar, waarbij ieder jaar de gegevens op een hoger geaggregeerd niveau worden bewaard. Uiterlijk na die 4 jaar zullen ook deze gegevens geanonimiseerd worden zodanig dat zij niet meer te koppelen zijn aan jou als persoon. Administratieve gegevens bewaren wij zo lang als wettelijk vereist. Alle andere gegevens die wij van jou ontvangen worden door ons bewaard zolang je gebruik maakt onze diensten. Daarna worden zij geanonimiseerd zodat zij niet meer terug te voeren zijn op jou als persoon. Als de bewaartermijn voor persoonsgegevens zoals hier beschreven is verlopen, worden die persoonsgegevens binnen een maand verwijderd. De gegevens die wij van jou verzamelen, worden opgeslagen op servers van Microsoft Azure in de EU.

10. Aan wie verstrekt Ipsum mijn persoonsgegevens?

Ipsum kan je persoonsgegevens verstrekken aan partijen die wij inschakelen voor de uitvoering van onze diensten en bedrijfsvoering. Dat kan bijvoorbeeld gaan om IT-ondersteuning, hosting of inschakelen van een helpdesk service. Wij verstrekken aan deze partijen uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienst waarvoor wij ze inschakelen en zorgen ervoor dat wij met deze partijen een verwerkersovereenkomst hebben gesloten die inhoudt dat zij zich houden aan dezelfde eisen voor verwerking van gegevens als die Ipsum zichzelf voorschrijft en die voldoen aan de eisen zoals gesteld door de AVG.

 • Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan de volgende derden:
 • IP4SUM B.V. – ons zusterbedrijf dat de technische kant van Slim Inzicht uitvoert
 • Ipsum Holding B.V. voor zover dit nodig is voor de controle van het beleid
 • Fietskoeriers – voor zover het je adresgegevens betreft die zij nodig hebben om de dongle bij je te bezorgen.
 • Microsoft Azure, onze Hosting partij
 • Mollie – de partij die zorgt dat jouw betaling voor de Ipsum service wordt verwerkt.
 • Mailchimp – Nieuwsbrieven

Daarnaast kan Ipsum gegevens verstrekken aan derde partijen die in het algemeen nut voorzien, zoals netwerkbedrijven die belast zijn met het regelen van de flexibiliteit op het netwerk. In eerste instantie zullen dit gegevens zijn die op gebied zijn terug te voeren en niet op jou als persoon. Wij zullen geen persoonsgegevens aan derden verstrekken zonder daarvoor eerst jouw uitdrukkelijke toestemming te hebben gevraagd. Datzelfde geldt ook voor derde partijen die jou mogelijk een aanbieding zouden willen doen.

11. Wat zijn je rechten m.b.t. jouw persoonsgegevens?

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Ipsum verwerkt. Er kunnen situaties zijn die een uitzondering vormen op jouw rechten, waardoor we geen gehoor kunnen geven aan jouw verzoek. Als dat zo is dan laten we je dat weten en leggen we je uit waarom dat zo is.

Als je Ipsum over één van deze rechten een verzoek stuurt, zullen wij hier binnen vier weken op reageren. Je kunt dat verzoek sturen naar support@ipsumenergy.com
Probeer zo specifiek mogelijk te zijn over de persoonsgegevens waar je verzoek betrekking op heeft en vermeld je naam, adres en telefoonnummer. Het doen van een verzoek is kosteloos, tenzij je ongegronde of buitensporige verzoeken doet. Voordat we aan je verzoek kunnen voldoen kan het zijn dat wij je vragen om je te identificeren door je bepaalde vragen te stellen of op een andere manier dat te doen. Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van jouw rechten:

 • Recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je Ipsum kunt vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.
 • Recht op correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Als gebruiker heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verbeteren als deze onjuist zijn. Je kunt ons ook verzoeken ze te verwijderen. Ipsum hoeft zo een verzoek niet altijd op te volgen. Zo hoeft Ipsum je gegevens niet te verwijderen als er een andere rechtsgrond is dan enkele toestemming om je gegevens te verwerken en je die toestemming intrekt. Bijvoorbeeld omdat Ipsum wettelijk verplicht is om de gegevens te bewaren of omdat gegevens nodig zijn om diensten te kunnen leveren.
 • Recht van verzet en recht op beperking van het gebruik. Je kunt je verzetten tegen gebruik van je gegevens voor andere doelen dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. As je denkt dat Ipsum jouw gegevens niet langer nodig heeft maar je wilt zelf niet dat ze worden gewist, dan kun je Ipsum vragen om de verwerking te beperken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Dataportabiliteit). Je kunt Ipsum als verantwoordelijke een verzoek doen om jouw gegevens ook zelf elektronisch te verkrijgen of over te dragen aan een andere verantwoordelijke.
 • Recht van verzet tegen profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van jou worden geëvalueerd en waaraan vervolgens rechtsgevolgen worden verbonden. Ipsum doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming op basis van profilering. Wel geven wij je tips en adviezen op basis van profielinformatie die jij ons verschaft en die wij zelf vergaren aan de hand van jouw energieverbruik. Daaraan zijn echter geen rechtsgevolgen verbonden.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Recht om de aan ons gegeven toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in te trekken. Dit doe je door een email te sturen naar support@ipsumenergy.com. Dit heeft wel als gevolg dat Ipsum in dat geval de overeenkomst zal moeten beëindigen, omdat zij niet in staat is om zonder jouw persoonsgegevens Slim inzicht of andere diensten of producten te kunnen leveren.

12. Welke maatregelen neemt Ipsum om jouw privacy te waarborgen en jouw gegevens te beveiligen?

Ipsum heeft alle technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens goed te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig) verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van je persoonsgegevens.. Privacy by design en Privacy by default staan daarbij voorop. Zo kan Ipsum bijvoorbeeld gebruik maken van encrypties, toegangscodes en pseudonimisering van persoonsgegevens. Wij maken hierbij continue de afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.
Binnen Ipsum kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Hetzelfde geldt voor haar zuster- en moederbedrijf die alleen toegang hebben tot de gegevens wanneer dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

13. Wat kun je zelf doen om je gegevens te beschermen en veilig te houden?

Ipsum doet haar uiterste best om jouw gegevens te beveiligen en alleen te gebruiken voor de toegestane doeleinden. Wij hebben echter geen controle over hoe jij zelf jouw gegevens beschermt. Het belangrijkste is daarbij welk password je kiest en hoe je daar mee omgaat. Wij raden jou aan om een uniek en sterk password te kiezen dat je alleen voor je Ipsum account gebruikt en niet ook voor andere applicaties en/of websites. Zo minimaliseer je de kans dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw account.

14. Wat doet Ipsum bij een data-lek en waar kun jij een data-lek melden?

Wanneer ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt en die inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk leidt tot een risico voor nadelige gevolgen van de bescherming van persoonsgegevens, wordt door ons de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld. Wij melden de inbreuk zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat wij van de inbreuk kennis hebben genomen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor nadelige gevolgen van de bescherming van jouw persoonsgegevens, stellen wij ook jou hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Ipsum houdt zich aan de meldplicht datalekken. Dat betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens uiterlijk binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Mocht het zo zijn dat gegevens zijn kwijtgeraakt of toegankelijk zijn waar dat niet zou moeten, dan vragen wij jou om ons daarover zo snel mogelijk te informeren. Wij kunnen dan zo nodig contact met jou opnemen en de toezichthouder informeren. Dit doe je via support@ipsumenergy.com
Vermeld je email, naam, telefoonnummer en eventueel de organisatie waarvoor je werkt en een korte omschrijving van het datalek. Meld dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd.

15. Waar kun je terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je een email sturen naar support@ipsumenergy.com met vermelding van “Privacy” in het onderwerp, of via ons contactformulier met vermelding van “Privacy” in het onderwerp, of schriftelijk naar: Hengelosestraat 563, 7521 AG Enschede t.a.v. Ipsum Privacy Officer. 

16. Leeftijd – 18 jaar of toestemming van ouder/uitvoerder ouderlijk gezag

Met het accepteren van deze privacy verklaring geef je uitdrukkelijk aan dat je 18 jaar of ouder bent of, in het geval dat niet zo is, dat je uitdrukkelijk toestemming hebt van een ouder of van degene die het ouderlijk gezag heeft over jou.

17. Privacy van huisgenoten

Ipsum vindt het belangrijk dat een ieders privacy wordt gerespecteerd. Dat betekent ook de privacy van jouw gezinsgenoten of eventuele andere huisgenoten. Zorg ervoor dat je hen op de hoogte stelt en hun toestemming hebt om Slim inzicht te bestellen. Bij het instemmen met deze privacy verklaring geef je uitdrukkelijk aan dat zij uitdrukkelijk instemmen met het gebruik van Slim inzicht en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn.

18. Kan Ipsum haar privacyverklaring wijzigen?

Ja, Ipsum kan haar privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Zo zullen wij bijvoorbeeld de verklaring aanpassen als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn. Als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan laten we jou dat weten en maken wij de wijzigingen op een duidelijke manier kenbaar. Indien je het met die wijziging niet eens bent en als die wijziging je wezenlijk benadeelt, dan kun je de overeenkomst tussentijds beëindigen. De meest actuele versie van ons privacy statement kun je steeds terugvinden op onze website en in de Ipsum-App.

19. Cookie-beleid

De Ipsum website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je onze website bezoekt. Dat doen we om de website te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door Cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de beveiligde servers van Ipsum Energy. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.