Inzicht in de Slimme Meter – Ipsum & EFRO

31 mrt Inzicht in de Slimme Meter – Ipsum & EFRO

Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten EFRO OP-OOST 2014-2020

Ipsum Energy, gevestigd te Enschede, heeft in het kader van de EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het volgende project in uitvoering.

De Slimme Meter & Ipsum

De slimme meter wordt (wereldwijd)op grote schaal uitgerold. Voordelen van de slimme meter voor de gebruikers zijn onduidelijk en beperkt.

Ipsum kan gebruikers met een slimme meter op apparaat-niveau inzicht geven in het energieverbruik en in hun sluipverbruik. Daarnaast is er een mechanisme ontwikkeld, die gepersonaliseerde besparingstips kan geven en verbruik kan vergelijken met anderen.

De hoofddoelstelling van het project is bepalen hoe er energie bespaard kan worden met data uit de slimme meter.  Dit project sluit aan op de cross-over “Smart Grids” tussen “Energy- en Milieutechnologie” en “High Tech Systemen en Materialen”. Met behulp van dit project wordt een stap gezet in de richting van bewustwording van mensen om daarmee enerzijds de energie te besparen die noodzakelijk is voor de energietransitie naar duurzaam opgewekt én de transitie naar een energie-infrastructuur waarin elektriciteit de belangrijkste energiedrager is. Hiermee past dit project binnen de ICT Roadmap van de Innovatieagenda MIT Topsector High Tech Systemen en Materialen (ICT systemen voor monitoring en control).

Dit project draagt bij aan een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van dit moment, de energietransitie naar een schone en efficiënte energievoorziening. Besparing is onmisbaar zoals ook onderkent in het energieakkoord en bevestigd in het klimaat akkoord in Parijs.

Afbeelding Ipsum

Afbeelding1